ท่านสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริต ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
  3. ทางโทรศัพท์ 045-251-662 สายด่วนนายก: 093-465-2736 (วันและเวลาราชการ)
  4. ส่ง Email : [email protected]
  5. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง