header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

371296
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
128
254
1163
368168
4587
8517
371296
หมายเลขไอพี: 34.236.216.93
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2019-10-16 10:24:17

กองคลัง

 

img225

นายสิทธิพงษ์  อังคุระษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

 
 

WAT 79851
นางวิจิตร์รัตน์ ฉะอ้อน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 

img001

นางสาวปิยะพร  เสนาพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

t
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

img2511

นางสาววัชราภรณ์  นันท์พินิจกุล

เจ้าพนักงานพัสุดปฏิบัติงาน

WAT 8062

นางสาวรสสุคนธ์ ยาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

WAT 7978

นางสาวเบญจพร  พูลผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี