header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

401661
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
96
280
96
399441
7450
10499
401661
หมายเลขไอพี: 35.168.111.191
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-26 06:18:57

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมชุมชนตำบลหนองเมืองและโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

ยายมล 9

 

วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง พร้อมคณะผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมชุมชนตำบลหนองเมือง และโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี