header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

401649
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
84
280
84
399441
7438
10499
401649
หมายเลขไอพี: 35.168.111.191
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-26 06:17:25

อบต.หนองเมือง ร่วมบริจาคเของใช้ที่จำเป็น ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการคนพิการบ้านฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

บานฮกแพง ๑๘๑๑๐๑ 0017

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง พร้อมคณะผู้เกี่ยวข้อง อบต.หนองเมือง ได้ร่วมกันบริจากเสื้อผ้าเก่า รองเท้าเก่า ตุ๊กตา ของเล่นและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ตามโครงการสะอาด ปราศจากมลพิษ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการคนพิการบ้านฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี