header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

421491
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
74
211
552
418845
1620
9322
421491
หมายเลขไอพี: 35.175.121.230
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-07 06:20:43

ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

IMG 0688

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.10 น. สภาองค์การบริหารส่วนสตำบลหนองเมือง ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ มัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดำเนินโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานรวม 9 โครงการ

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี