header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

400705
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
354
339
1264
397625
6494
10499
400705
หมายเลขไอพี: 3.233.219.101
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-22 21:58:49

ประชุมพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ประจำเดือนเมษายน 2562

40124

 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ประชุมประจะเดือนเมษายน 2562 เพื่อหาเรือข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี