header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

401622
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
57
280
57
399441
7411
10499
401622
หมายเลขไอพี: 35.168.111.191
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-26 06:13:32

โครงการส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองเมืองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

 IMG20190104100120

 

เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 วันนี้เวลา 08.30 น. กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองเมืองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี