header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

421502
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
85
211
563
418845
1631
9322
421502
หมายเลขไอพี: 35.175.121.230
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-07 06:36:20

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุบลราชธานี มาให้ความรู้แก่ อบต.หนองเมือง 2562

c9520b025e42404ede62acd64583d7583 27085832 ๑๙๐๖๒๗ 0069

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร อบต.หนองเมือง (ด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง โดย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุบลราชธานี มาให้ความรู้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุบลราชธานี

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี