header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

421509
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
92
211
570
418845
1638
9322
421509
หมายเลขไอพี: 35.175.121.230
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-07 06:54:29

โครงการสร้างเสริมศักยภาพพัฒนากลุ่มสตรีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

999

 

ระหว่างวันที่ 13 - 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพพัฒนากลุ่มสตรีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาวัดบ้านคึห์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี