header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

418874
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
29
308
29
416516
8325
7510
418874
หมายเลขไอพี: 3.235.66.217
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-03-29 00:45:55

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประกาศใช้ธรรมนูญตำบลหนองเมือง พ.ศ.2563

 IMG 2250 Copy

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประกาศใช้ธรรมนูญตำบลหนองเมือง พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี