header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

439304
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
102
363
1450
436624
1346
9872
439304
หมายเลขไอพี: 18.232.38.214
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-06-05 07:40:37

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

logo2

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ได้รับแจ้งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่งกรมปศุสัตว์กำหนดให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมได้ แต่ผู้ครอบครองหรือผู้ที่เลี้ยงสุนัขแมว จะต้องมาขึ้นทะเบียนสำรวจประชากรสุนัขและแมวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบดังนี้
1. ให้ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง แจ้งขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมวประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อประกอบการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควบคุมดังกล่าวแจ้งรายละเอียดของสุนัขและแมวต่อผู้ดำเนินการสำรวจ (อสม.ประจำหมู่บ้าน) หากไม่มาขึ้นทะเบียนประชากร จะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
3. ในการขึ้นทะเบียนให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เลี้ยงสุนัขและแมวด้วยในวันที่ดำเนินการสำรวจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัด อบต. โทรศัพท์ 045 251 662 ในวันและเวลาราชการ

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี