header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

421549
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
132
211
610
418845
1678
9322
421549
หมายเลขไอพี: 35.175.121.230
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-07 08:19:46

ข้อมูลสภาพสังคม

tra

1. การศึกษา 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย อบต.  4 แห่ง
    -  โรงเรียนประถมศึกษา                 5          แห่ง  
    -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                  -           แห่ง      
    -  โรงเรียนอาชีวศึกษา                   -           แห่ง 
    -  โรงเรียนสถาบันชั้นสูง                 -           แห่ง 
    -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน  14  แห่ง 
2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
    -  วัด / สำนักสงฆ์             8          แห่ง                  
    -  มัสยิด                                     -           แห่ง 
    -  ศาลเจ้า                                   -           แห่ง      
    -  โบสถ์คริสต์                              -           แห่ง 
    - ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10             1          แห่ง
3. สาธารณสุข 
    -  โรงพยาบาลของรัฐ                                -          แห่ง 
    -  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน           2          แห่ง 
    -  สถานพยาบาลเอกชน                             -          แห่ง 
    -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                           1          แห่ง 
    -  อัตราการมีส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    -  สถานีตำรวจ                                         -          แห่ง 
   -  สถานีดับเพลิง                                       -           แห่ง

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี