header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

420321
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
165
285
1476
416516
450
9322
420321
หมายเลขไอพี: 3.215.182.81
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-02 15:15:08

ข้อมูลหมู่บ้าน

 

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

เพศชาย 
 (คน)

เพศหญิง 
(คน)

รวม 
(คน)

หมู่ที่ 1 บ้านสวนงัว

122

290

300

590

หมู่ที่ 2 บ้านสวนงัว

156

370

345

715

หมู่ที่ 3 บ้านคึห์

178

427

424

851

หมู่ที่ 4 บ้านหนองเมือง

183

475

505

980

หมู่ที่ 5 บ้านนาขาม

123

307

315

622

หมู่ที่ 6 บ้านสร้างมิ่ง

146

361

389

750

หมู่ที่ 7 บ้านสร้างมิ่ง

120

330

332

662

หมู่ที่ 8 บ้านหนองเมืองน้อย

84

174

180

354

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขุมดิน

89

200

169

369

หมู่ที่ 10 บ้านน้อยดอนสวรรค์

102

273

254

527

หมู่ที่ 11 บ้านดอนติ้ว

84

204

241

445

หมู่ที่ 12 บ้านหนองเมือง

110

283

305

588

หมู่ที่ 13 บ้านสร้างมิ่ง

96

222

229

451

หมู่ที่ 14 บ้านโนนสว่าง

97

236

215

451

รวม

1,690

4,152

4,203

8,355

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี