header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

371332
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
164
254
1199
368168
4623
8517
371332
หมายเลขไอพี: 34.236.216.93
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2019-10-16 10:28:38

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 62

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน

สรุปเรื่องร้องเรียน ศูนย์ร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

        ปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ศูนย์ร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

ปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ศูนย์ร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี