header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

439300
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
98
363
1446
436624
1342
9872
439300
หมายเลขไอพี: 18.232.38.214
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-06-05 07:27:48

คณะผู้บริหาร

 

WAT 80 60

นายประยูร อรสุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

มือถือ 08-5200-1903

 

WAT 8050
นายปรีชา นิกพิมพ์
รองนายก อบต.  

มือถือ 08-5479-2925

 

 WAT 8044
นายคำรณ โคตรหา
รองนายก อบต.

มือถือ 08-9283-4548

 

 WAT 8048
นายวัฒนา ศรีทาบุตร
เลขานุการนายก อบต.

มือถือ 08-5314-9082

 

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี