header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

418862
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
17
308
17
416516
8313
7510
418862
หมายเลขไอพี: 3.235.66.217
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-03-29 00:23:19

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ อบต.หนองเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. ประกาศ อบต.หนองเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสระว่ายน้ำสำเร็จรูป มีโครงเหล็ก วัสดุ UPVC จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ อบต.หนองเมือง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ อบต.หนองเมือง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการแรงงานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 บ้านสวนงัว ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 228 มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี