header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

371325
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
157
254
1192
368168
4616
8517
371325
หมายเลขไอพี: 34.236.216.93
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2019-10-16 10:27:41

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ อบต.หนองเมือง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึห์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ประกาศ อบต.หนองเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางรางระบายน้ำแบบครึ่งวงกลม (รางคอนกรีต) หมู่ที่ 1 บ้านสวนงัว ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ อบต.หนองเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแนวเขตหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 13 บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ อบต.หนองเมือง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแนวเขตหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 13 บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี