header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

400422
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
71
339
981
397625
6211
10499
400422
หมายเลขไอพี: 35.168.111.191
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-22 04:11:33

ประวัติและตราสัญลักษณ์

 

tra 

 

                     เดิมเป็นเมืองเก่ามีศิลาจากรึกเป็นหลักฐานปรากฏอยู่เมื่อประมาณ 250 ปีมาแล้ว โดยมีท้าวไชยราช ท้าวชาบัณฑิต ท้าวศรีเสนา ซึ่งเป็นคนบ้านก่อ ต.หนองไหล ได้มาเที่ยวล่าสัตว์ และได้พบหนองน้ำหนองหนึ่ง ชื่อว่าหนองเมืองน้อยเมืองแสน จึงได้มาตั้งบ้านอยู่ที่ข้างหนองน้ำ ต่อมาไฟไหม้ป่าจึงย้ายมาอยู่ทิศเหนือของหนองน้ำซึ่งมีโบราณวัตถุอยู่มาก จึงได้ชื่อว่าหนองเมือง

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี