ปรับปรุงล่าสุด 11 พ.ค. 2021 06:11:01 1,497

                                                              

      เดิมเป็นเมืองเก่ามีศิลาจากรึกเป็นหลักฐานปรากฏอยู่เมื่อประมาณ 250 ปีมาแล้ว โดยมีท้าวไชยราช ท้าวชาบัณฑิต ท้าวศรีเสนา ซึ่งเป็นคนบ้านก่อ ต.หนองไหล ได้มาเที่ยวล่าสัตว์ และได้พบหนองน้ำหนองหนึ่ง ชื่อว่าหนองเมืองน้อยเมืองแสน จึงได้มาตั้งบ้านอยู่ที่ข้างหนองน้ำ ต่อมาไฟไหม้ป่าจึงย้ายมาอยู่ทิศเหนือของหนองน้ำซึ่งมีโบราณวัตถุอยู่มาก จึงได้ชื่อว่าหนองเมือง