ปรับปรุงล่าสุด 23 ธ.ค. 2021 05:14:25 854

                          เดิมเป็นเมืองเก่ามีศิลาจากรึกเป็นหลักฐานปรากฏอยู่เมื่อประมาณ 250 ปีมาแล้ว
โดยมีท้าวไชยราช ท้าวชาบัณฑิต ท้าวศรีเสนา ซึ่งเป็นคนบ้านก่อ ต.หนองไหล ได้มาเที่ยวล่าสัตว์ และได้พบหนองน้ำหนองหนึ่ง
ชื่อว่าหนองเมืองน้อยเมืองแสน จึงได้มาตั้งบ้านอยู่ที่ข้างหนองน้ำ ต่อมาไฟไหม้ป่าจึงย้ายมาอยู่ทิศเหนือของหนองน้ำซึ่งมีโบราณวัตถุอยู่มาก จึงได้ชื่อว่าหนองเมือง