ปรับปรุงล่าสุด 10 ก.ค. 2020 07:14:02 972
การคมนาคมสะดวก น้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง  เศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาก้าวหน้า การบริหารท้องถิ่นทันสมัย สุขภาพอนามัยดี ประเพณีวัฒธรรม สิ่งแวดล้อมปลอดภัย