ปรับปรุงล่าสุด 17 ก.ค. 2020 06:22:41 1,131

 

ที่ตั้ง  

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  ที่ทำการปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  111  หมู่ที่ 4  บ้านหนองเมือง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ 7 กิโลเมตร  อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง 
มีเนื้อที่  48.35  ตารางกิโลเมตร  หรือ  30,128.75  ไร่  โดยมีเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ  ดังนี้

-  ทิศเหนือ จดตำบลดุมใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ  
-  ทิศใต้  จดตำบลม่วงสามสิบ และตำบลเตย  
-  ทิศตะวันออก จดตำบลหนองช้างใหญ่ และตำบลเตย    
-  ทิศตะวันตก จดตำบลยางโยภาพ  

 

เนื้อที่ 

          ตำบลหนองเมือง  มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น  48.35 ตารางกิโลเมตร  หรือ  30,128.75  ไร่

 

ภูมิประเทศ 

          ภูมิประเทศเป็นที่ราบมีลำห้วยที่สำคัญไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก  ซึ่งได้แก่  ห้วยพระโรจน์  นอกจากนี้แล้วมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และทำเลเลี้ยงสัตว์กระจายอยู่ในพื้นที่ ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย