ประชาสัมพันธ์งานบริการจัดภาษีนอกสถานที่

17 พ.ค. 2024 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 14
ประชาสัมพันธ์งานบริการจัดภาษีนอกสถานที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ดำเนินการรายงานการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

13 ก.พ. 2024 11:25:44 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 265
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ดำเนินการรายงานการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกร...

การประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

24 ส.ค. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 313
การประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง