โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"

24 ส.ค. 2022 15:23:57 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อบต.หนองเมือง 191
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90...

จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลหนองเมือง

24 ส.ค. 2022 15:12:00 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อบต.หนองเมือง 178
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลหนองเมือง โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ บ้านดอนติ้ว หมู่...

แจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเมือง

22 ส.ค. 2022 13:59:00 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อบต.หนองเมือง 165
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ได้ดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ให้แก่หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองเมืองในวันที่ 22 ส.ค. 2565

บำรุงรักษาต้นไม้ / งานปลูกรักษา

24 มิ.ย. 2022 11:09:22 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อบต.หนองเมือง 163
งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 21  มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ออกพื้นที่หนองแวง หมู่ 14 บ้านโนนสว่างตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงก...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ดำเนินการขยายพันธุ์ทรัพยากรท้องถิ่น พร้อมทั้งนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตตำบลหนองเมือง

17 มิ.ย. 2022 08:55:09 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อบต.หนองเมือง 134
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ดำเนินการขยายพันธุ์ทรัพยากรท้องถิ่น พร้อมทั้งนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตตำบลหนองเมือง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ แปลงเพาะขยายพันธุ์พืช องค์การบริหารส่วนตำบลห...