ประกาศบัญชีรายชือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4 ต.ค. 2022 11:16:09 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 113
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการออกรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

20 ก.ย. 2022 11:01:33 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 112
  แผนการออกรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยรับลงทะเบียน ธนาคาร ธกส. สาขาม่วงสามสิบ...

โครงการเดิน – วิ่ง เติมสุขเพื่อสุขภาพคนหนองเมือง

25 ส.ค. 2022 09:47:22 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 155
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองกำหนดวันจัดงานโครงการเดิน – วิ่ง เติมสุขเพื่อสุขภาพคนหนองเมือง  วันเสาร์ที่  3  กันยายน   2565 สถานที่จัดงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2565

16 ส.ค. 2022 10:37:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 106
วันศุกร์ที่ 12 ส.ค. 2565 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบ...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

11 ส.ค. 2022 11:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 208
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ (กำจัดอุปถัมภ์)

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

25 ก.ค. 2022 10:16:24 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 191
วันที่ 22 กรฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง จัดกิจกรรมอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และการปฎิบัติการเกี่ยวกับการระงับเหตุอัคคีภัยให้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ...

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การลดปริมาณ การคัดแยก และการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ตามโครงการหนองเมืองสะอาดปราศจากมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

21 ก.ค. 2022 14:27:01 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 127
 วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ได้จัด กิจกรรมอบรมให้ความรู้การลดปริมาณ การคัดแยก และการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์  ตามโครงการหนองเมืองสะอาดปราศจากมลพิษ ประจำปีงบประมาณ...

โครงการพาหนูเข้าวัด

19 ก.ค. 2022 10:05:30 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 154
              วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ทั้ง 3 แห่ง จัดทำโครงการพาหนูเข้าวัด เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทราบถึงความ...

ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองเมือง ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

18 ก.ค. 2022 15:43:11 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 134
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565           นางศิริรัตน์ บุญล้อม ผู้อำนวยกองการศึกษาฯ พร้อมด้วยบุลลากรทางการศึกษาออกพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองเมือง ตามแนวทางกา...

กิจกรรม "ชุมชนคนทำเทียน อำเภอม่วงสามสิบ" ณ วัดหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

18 ก.ค. 2022 10:53:20 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 140
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565         นายปรีชา นิกพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ บุญล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  บุคลากรองค์การบริหารส่ว...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เข้าดำเนินการซ่อมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 บ้านนาขาม ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

7 ก.ค. 2022 13:38:53 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 107
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เข้าดำเนินการนำรถกระเช้าเข้าซ่อมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5  บ้านนาขาม ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี