เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน(100%)

20 ม.ค. 2023 10:31:13 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 139
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายปรีชา นิกพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเร...

เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20 ม.ค. 2023 10:28:44 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 32
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายปรีชา นิกพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประ...

โครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

19 ม.ค. 2023 17:43:52 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 62
โครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการอบรมให้ความรู้ขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8 ธ.ค. 2022 14:50:45 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 34
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 - 14 เพื่อขับเคลื่อ...

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 รายการ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ และก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ

21 พ.ย. 2022 11:22:21 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 110
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 รายการ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ และก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือ...

นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานอัญเชิญสิ่งของพระราชทาน ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองเมือง

14 พ.ย. 2022 17:00:00 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 65
นายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานอัญเชิญสิ่งของพระราชทาน ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหน...

กิจกรรมล้างมือสะอาด ปราศจากโรค ประจำปี 2565

11 ต.ค. 2022 14:25:30 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 110
กิจกรรมล้างมือสะอาด ปราศจากโรค ประจำปี 2565  ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึห์ และศูนย์พั...

กิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมพลัง (บวร) จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนอาหารกันบาตร แบ่งปันผู้ป่วยติดเตียง เด็กและคนชรา

5 ต.ค. 2022 13:31:41 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 100
กิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมพลัง (บวร) จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนอาหารกันบาตร แบ่งปันผู้ป่วยติดเตียง เด็กและคนชรา วันพุธที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา 08.00 น.  ณ วัดบ้านหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหว...

"โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรองเมือง

20 ก.ย. 2022 15:39:50 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 93
ทะเบียน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565"  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรองเมือง ในวันที่ 20 กันยายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง  ลงพื้นที่เพื่...

การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอม่วงสามสิบ

7 ก.ย. 2022 10:01:39 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 139
วันที่ 6 กันยายน 2565  นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองพร้อมพนักงานส่วนตำบล  ร่วมกันตอนรับ นายอำเภอม่วงสามสิบ ในโอกาศออกพื้น...

เปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ (กำจัดอุปถัมภ์) ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ

15 ส.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 116
วันพุธที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 น.   นายปรีชา  นิกพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่นักเร...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 

28 ก.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 83
วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ ประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 ตำบลหนองเมือง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ห...

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กเเละเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองเมือง ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเเละเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8 ก.ค. 2022 08:53:49 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 87
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์ บุญล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กเเละเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองเมือง ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก...

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

29 มิ.ย. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 153
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง โดยคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาให้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 )เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีง...