ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

17 มี.ค. 2023 11:46:47 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 185
ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมืองครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

1 มี.ค. 2023 12:09:00 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 120
การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมืองครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนสวสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง ครั้งที่ 1/2565

7 มี.ค. 2022 09:00:00 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 243
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนสวสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำ...

มอบเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ประสบสาธารณภัยบ้านพักอาศัยเสียหาย จำนวน 7 ราย

2 มิ.ย. 2021 14:45:00 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 263
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง มอบเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ประสบสาธารณภัยบ้านพักอาศัยเสียหาย จำนวน 7 ราย