ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนสวสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง ครั้งที่ 1/2565

7 มี.ค. 2022 09:00:00 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 172
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนสวสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำ...

มอบเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ประสบสาธารณภัยบ้านพักอาศัยเสียหาย จำนวน 7 ราย

2 มิ.ย. 2021 14:45:00 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 193
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเมือง มอบเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ประสบสาธารณภัยบ้านพักอาศัยเสียหาย จำนวน 7 ราย