ประชุมคณะกรรมการตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 4/2565

22 มิ.ย. 2022 13:02:35 กลุ่มอาชีพ อบต.หนองเมือง 84
ประชุมคณะกรรมการตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที...

ประชุมคณะกรรมการตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 2/2565

27 เม.ย. 2022 15:55:00 กลุ่มอาชีพ อบต.หนองเมือง 133
              ประชุมคณะกรรมการตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เพื่อพิจารณาอนุมัติ...

ประชุมซักซ้อมการกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรในตำบลหนองเมือง

24 ก.พ. 2022 09:00:00 กลุ่มอาชีพ อบต.หนองเมือง 527
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ประชุมซักซ้อมการกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรในตำบลหนองเมือง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอง...