ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการเศรษฐกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566

7 ก.ค. 2023 15:47:54 กลุ่มอาชีพ อบต.หนองเมือง 93
5 กรกฎาคม 2566 ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการเศรษฐกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566  กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง ม.8 บ้านหนองเมืองน้อย กลุ่มเลี้ยงโคพันธ์พื้นเมือง ม.12 บ้านหนองเมือง กลุ่ม2...

ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการเศรษฐกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566

7 ก.ค. 2023 15:45:47 กลุ่มอาชีพ อบต.หนองเมือง 87
ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการเศรษฐกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านสวนงัว ม.1 กลุ่มเพาะเห็ดขอนม.5 บ้านนาขาม กลุ่มผู้เลี้ยงโค ม.14 บ้านโนนสว่าง ก...

โครงการของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลหนองเมือง จำนวน 1 ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

20 มี.ค. 2023 10:00:00 กลุ่มอาชีพ อบต.หนองเมือง 102
ประชุมคณะกรรมการตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 19 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรในเ...

ประชุมคณะกรรมการตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 4/2565

22 มิ.ย. 2022 13:02:35 กลุ่มอาชีพ อบต.หนองเมือง 226
ประชุมคณะกรรมการตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที...

ประชุมคณะกรรมการตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 2/2565

27 เม.ย. 2022 15:55:00 กลุ่มอาชีพ อบต.หนองเมือง 290
              ประชุมคณะกรรมการตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เพื่อพิจารณาอนุมัติ...

ประชุมซักซ้อมการกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรในตำบลหนองเมือง

24 ก.พ. 2022 09:00:00 กลุ่มอาชีพ อบต.หนองเมือง 669
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ประชุมซักซ้อมการกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรในตำบลหนองเมือง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอง...