21 พ.ย. 2022 11:22:21 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 111

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 รายการ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ และก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี