19 ม.ค. 2023 17:43:52 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 63

โครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี