องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
111 หมู่ 4 บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel: 0-4525-1662 Fax: 0-4525-1663 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโทร: 085-479-2925
E-Mail: [email protected]
นายปรีชา นิกพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง 085-479-2925
นายคำรณ โคตรหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง 089-283-4548
นายประสาท แก้วสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง 080-169-1485
นางรุณนี บุญชู เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง 087-924-7271

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE