กิจกรรมเยี่ยมบ้านและมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

2 ก.พ. 2024 14:39:59 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองเมือง 49
กิจกรรมเยี่ยมบ้านและมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์      เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองเมือง นำโดย นายคำรณ  โคตรหา ประธานศูนย...

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

24 พ.ย. 2023 13:00:00 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองเมือง 108
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566           การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสบปัญหาในการเด...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง

21 พ.ย. 2023 09:00:00 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองเมือง 144
วันที่ 8 - 21 พฤศจิกายน 2566           ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงไปโรงพยาบาลเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการรับ - ส่งผู้ป่วยจากหน่วยกู้ชี...

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได

22 ก.ค. 2023 12:23:14 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองเมือง 69
         เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2566  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองเมือง  นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ออกเยี่ยมบ้าน...