8 ก.ย. 2023 09:55:00 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 253

กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสะอาด ตามโครงการท้องถิ่นพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี