18 ส.ค. 2023 13:46:33 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 124

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี