การประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

24 ส.ค. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 136
การประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “

24 ก.ค. 2023 13:37:03 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 101
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการ การเรียนรู้เพื่อเสริ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสร้างมิ่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “

24 ก.ค. 2023 13:35:51 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 84
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสร้างมิ่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการ ก...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึห์ ม.3 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “

24 ก.ค. 2023 13:33:34 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 73
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึห์ ม.3 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการ ก...

กิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์

23 มิ.ย. 2023 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 126
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ โดยมี นายปรีชา นิกพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วน...

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการและผู้สูงอายุ

9 มิ.ย. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 128
ตรวจวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการและผู้สูงอายุให้เหมาะถามและปลอดภัย รายนายสวา แก้วจันทร์