24 ส.ค. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง 137

การประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง